Geodezyjne wsparcie inwestycji

  • sporządzenie map do celów projektowych
  • tyczenia obiektów budowlanych i pomiary realizacyjne
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Obsługa geodezyjno - prawna

  • podziały nieruchomości (działek ewidencyjnych)
  • wznowienienie znaków granicznych nieruchomości i rozgraniczenie
  • sporządzenie dokumentacji do celów prawnych
  • badanie stanu prawnego nieruchomości
  • aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
  • klasyfikacja gleboznawcza